Update phần mềm khai thuế với iTaxViewer dùng chữ ký số Viettel

Nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế trên chữ ký số Viettel , nộp thuế điện tử định dạng iTaxviewer 

Cách Khắc phục lỗi xác minh chữ ký số Viettel điện tử: 

Nguyên nhân: Trước đây do phải xác thực 1 lúc 2 cách ký (ký theo URI <> “” -ký tờ khai thuế, và URI=”” kèm theo Xpath ký Giấy nộp tiền). Phiên bản iTaxviewer 1.0 bị lỗi phần lấy phần văn bản (XML) được ký dẫn đến việc xác thực chữ ký không chính xác mặc dù chữ ký số Viettel của Người nộp thuế (NNT) hoàn toàn hợp lệ. Ngoài ra việc add thiếu Certificate của một số nhà CA cũng dẫn đến việc xác thực sai)
Hỗ trợ Interner explorer 11:
Đã view được tờ khai trên Window 8.0 và Window 7.0 (Đã nâng cấp lên phiên bản IE cao hơn)

Sửa lỗi hiển thị phụ lục các tờ khai sau:

 • Tờ khai bổ sung 05/KK-TNCN.
 • Tờ khai bổ sung 06/KK-TNCN.
 • Tờ khai bổ sung 02/KK-BH.
 • Tờ khai bổ sung 02/KK-XS.
 • Báo cáo tài chính QĐ-48.

Sửa lỗi sai phiên bản các tờ khai trên chữ ký số Viettel bao gồm:

 • Tờ khai thuế Giá trị gia tăng, mẫu số 01/GTGT theo tháng
 • Tờ khai thuế Giá trị gia tăng, mẫu số 03/GTGT theo tháng
 • Tờ khai thuế Giá trị gia tăng, mẫu số 04/GTGT theo tháng
 • Tờ khai thuế TNDN, mẫu số 03/TNDN (tờ khai bổ sung)
 • Tờ khai thuế TNDN, mẫu số 04/TNDN theo Lần phát sinh
 • Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài, mẫu số 01/NTNN theo Lần phát sinh
 • Tờ khai thuế Nhà thầu nước ngoài, mẫu số 03/NTNN theo Lần phát sinh
 • Tờ khai thuế Tài nguyên, mẫu số 01/TAIN theo tháng
 • Tờ khai thuế Tiêu thụ đặc biệt, mẫu số 01/TTĐB theo tháng
 • Tờ khai phí Bảo vệ môi trường, mẫu số 01/BVMT theo tháng
 • Tờ khai Phí, lệ phí, mẫu số 01/PHLP theo tháng
 • Tờ khai Báo cáo hóa đơn, mẫu số BC26/AC theo quý
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *