Thủ tục cần khi đăng ký chữ ký số Viettel để kê khai bảo hiểm xã hội

Thủ tục cần khi đăng ký chữ ký số Viettel và đăng ký kê khai bảo hiểm xã hội

  1. Đăng ký chữ ký số cho Doanh nghiệp tư nhân cần

– GPKD + CMND giám đốc – photo bản chính đóng mộc treo trên hai bản photo. Trình Giám đốc Ký đóng dấu nghĩ rõ họ tên và ngày ký lên hai bản đó.

  1. Đăng ký chữ ký số Viettel cho Doanh nghiệp nhà nước cần:

– Giấy Quyết định thành lập, Chứng nhận MST , Chứng mình thư nhân dân của người đại diện ký hợp đồng. photo bản chính đóng mộc treo trên hai bản photo. Trình Giám đốc Ký đóng dấu nghĩ rõ họ tên và ngày ký lên hai bản đó.

  1. Đăng ký mới chữ ký số Viettel Doanh nghiệp có vốn đầu tư người ngoài.

    .

– Giấy chứng nhận đầu tư, Chứng nhận MST , Chứng mình thư nhân dân của người đại diện ký hợp đồng hoặc PassPort của Chủ Doanh nghiệp. photo bản chính đóng mộc treo trên hai bản photo. Trình Giám đốc Ký đóng dấu nghĩ rõ họ tên và ngày ký lên hai bản đó. Ngoài ra với các doanh nghiệp khai bảo hiểm sẽ cung cấp thêm Mã Số bảo hiểm dành cho mỗi đơn vị.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ về dịch vụ

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL – CA

Hotline : 0913.101.698

            0868.246.333

Email    : dangky@chukysoviettel-ca.net

Website : Chukysoviettel-ca.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *