Nộp thuế bằng chữ ký số Viettel thuận lợi cho nộp thuế

Lợi ích khi tham gia nộp thuế điện tử bằng chữ ký số Viettel

Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

  •      Nộp thuế tại bất cử ở đâu khi có kết nối internet.
  •      Nộp thuế 24/7 kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.
  •      Đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nộp thuế.
  •      Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch.
  •      Thực hiện chuyển tiền nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản ngân sách nhà nước an toàn, chính xác.
  •      Được sử dụng chứng từ nộp thuế điện tử có chữ ký số của ngân hàng thương mại để làm chứng từ kế toán.

Điều kiện tham gia nộp thuế bằng chữ ký số Viettel:

– Là tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động.

– Có chứng thư số đang còn hoạt động.

– Có kết nối internet và địa chỉ mail để liên lạc với cơ quan thuế.

– Đang thực hiện khai thuế trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

– Có tài khoản của ngân hàng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử.

Đăng ký sử dụng nộp thuế điện tử:

– Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế  TẠI ĐÂY và kê khai thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử qua ngân hàng;

– Bước 2: Nộp bản đăng ký sử dụng dịch vụ với ngân hàng;

– Bước 3: Nhận kết quả đăng ký qua thư điện tử.

Thực hiện nộp thuế điện tử khi sử dụng chữ ký số viettel:

– Bước 1: Người nộp thuế truy cập cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế ký sổ trên giấy nộp tiền và gửi thông tin;

– Bước 2: Nhận được thông báo xác nhận hoàn thành giao dịch và chứng từ nộp tiền điện tử có chữ ký số của ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *