BHXH Việt Nam thay đổi tên ĐV trực thuộc – thay đổi của chữ ký số Viettel

Thay đổi của BHXH Việt Nam về tên các đơn vị trực thuộc dẫn đến sự thích nghi của chữ ký số Viettel

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/01/2016 quy định quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam chính thức thông báo việc thay đổi tên gọi các đơn vị chuyên môn trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam và chức danh công chức lãnh đạo các đơn vị tương ứng kể từ ngày 20/02/2016, cụ thể như sau:

1         Ban Tài chính – Kế toán đổi tên thành Vụ Tài chính – Kế toán;

2         Ban Hợp tác quốc tế đổi tên thành Vụ Hợp tác quốc tế;

3         Ban Kiểm tra đổi tên thành Vụ Thanh tra – Kiểm tra;

4         Ban Thi đua – Khen thưởng đổi tên thành Vụ Thi đua – Khen thưởng;

5         Ban Kế hoạch và Đầu tư đổi tên thành Vụ Kế hoạch và Đầu tư;

6         Ban Tổ chức cán bộ đổi tên thành Vụ Tổ chức cán bộ;

7         Ban Pháp chế đổi tên thành Vụ Pháp chế;

8         Ban Đầu tư quỹ đổi tên thành Vụ Quản lý đầu tư quỹ;

9         Ban Kiểm toán nội bộ đổi tên thành Vụ Kiểm toán nội bộ;

10        Ban Tuyên truyền đổi tên thành Trung tâm Truyền thông.

Các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm từ vụ 1 đến 9 ; Riêng Trung tâm Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Theo đó chức danh của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam cũng thay đổi theo tên của đơn vị.

Thay đổi của chữ ký số Viettel để phù hợp với cơ quan BHXH.

Viettel -CA  đã thay đổi nâng cấp hệ thống chữ ký số Viettel cũng như hiệu chỉnh lại phần mềm kê khai bảo hiểm vBHXH của mình để phù hợp hơn với các đối tượng và văn bản trình ký, nộp lên cơ quan BHXH Việt Nam

DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL – CA

Hotline : 0868.246.333

Email    : dangky@chukysoviettel-ca.net

Website : Chukysoviettel-ca.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *