Áp dụng thời gian kê khai BHXH – sử dụng chữ ký số Viettel

Áp dụng thời gian kê khai BHXH hàng tháng cho các Bộ, Ban , Ngành trong  cả nước chữ ký số Viettel

BHXH Việt Nam đang tiến hành áp dụng chuyển đổi hình thức kê khai trực tiếp sang hình thức kê  khai trực tuyến  thông qua công giao dịch điện tử thông qua phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội của các nhà cung cấp sử dụng chữ ký số hoặc trên website của Bảo hiểm xã hội để giảm thiểu thời gian thực hiện thủ tục xuống còn 49.5 Giờ.

Về cải cách hành chính  trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội,  năm 2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã rất tích cực và chủ động phối hợp hơn với các bộ , ban, ngành để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật  Bảo Hiểm Y Tế  và Luật Bảo Hiểm Xã Hội  sửa đổi. Đề xuất đưa vào Luật Bảo Hiểm Xã Hội  nhiều nội dung đã được cắt giảm thủ tục hành chính, giảm hồ sơ, biểu mẫu, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục đi. Đồng thời đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo của Bảo Hiểm Xã Hội  Việt Nam về cải cách thủ tục hành chính để  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính về Bảo Hiểm Xã Hội  chủ động trong công tác thông tin truyền thông sử dụng chữ ký số Viettel , chữ ký số của các nhà cung cấp khác để kê khai bảo hiểm …

Bảo Hiểm Xã Hội  khẳng định quyết tâm mạnh mẽ phấn đấu đến cuối năm 2015 sẽ giảm được số giờ thực hiện thủ tục xuống còn 49,5 giờ,  thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm  giờ  cải cách thủ  tục hành chính và đưa  ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện giao dịch điện tử.

chữ ký số Viettel và phần mềm kê khai bảo hiểm vBHXH đóng góp tích cực

Cải cách hành chính  và rút gọn để áp dụng theo ứng dụng công nghệ thông tin và thực  hiện giao dịch điện tử bằng chữ ký số sẽ giảm được  bộ máy và cách quản lý chồng chéo  của các ban ngành và như vậy giảm  thiểu rất nhiều thời gian khi hoàn thành kê khai hàng tháng tối đa cho các cấp tham gia báo cáo bảo thiểm hàng tháng.

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *